Přeskočit na hlavní obsah

Tiskové zprávy

Novinky Tiskové zprávy Napsali o nás Dokumenty ke stažení Videoblog News
Novinky
14. 11. 2023

Cíle pro snížení antibiotické rezistence. Jak jich do roku 2030 dosáhnout?

Antibiotická rezistence je jednou ze tří prioritních zdravotních hrozeb v Evropské unii. V reakci na toto narůstající nebezpečí bylo červnu 2023 přijato doporučení Rady o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“ (2023/C 220/01). Doporučení obsahuje cíle, které jsou konkrétní a měřitelné, jsou tedy dobrým nástrojem sledování pokroku souvisejícího s prevencí a snížením antimikrobiální rezistence do roku 2030. Propagace a implementace tohoto doporučení je hlavní náplní letošního Evropského antibiotického dne (EAAD), který jako každoročně probíhá 18. listopadu, jehož téma zní: „Cíle antimikrobiální rezistence: jak jich můžeme dosáhnout do roku 2030?“

Číst dále
Novinky
2. 11. 2023

Jak mohou lékaři zabránit rozvoji antibiotické rezistence? Mají k dispozici několik nástrojů

V Řecku, Rumunsku, Portugalsku a na Kypru je možné volně koupit poměrně velké množství antibiotik. Proto tyto země mají vysoký výskyt rezistentních bakterií. Naopak naším vzorem mohou být Finové, Norové, Holanďané a Irové, kteří mají k antibiotikům dobře regulovaný přístup. U nás je výskyt rezistentních bakterií průměrný. Protože získáváme antibiotika na předpis, osvěta ohledně indikace antibiotik by měla směřovat také na lékaře. Jaké jsou u nás iniciativy, které přispívají k edukaci lékařů ohledně zacházení s antibiotiky? Co je podstatou racionální léčby podporující sílu antibiotik? Jak s těmito léky pracují lékaři v nemocnicích?

Číst dále
Novinky
2. 11. 2023

Zdravotní zátěž srovnatelná s chřipkou, HIV/AIDS a tuberkulózou dohromady? Antibiotická rezistence je výzvou 21. století

Každý rok v Evropě zemře na následky antibiotické rezistence více než 35 000 lidí. Pokud bude negativní trend pokračovat stejným tempem, v roce 2050 bude mít na svědomí 10 milionů obětí z celého světa. Infekce způsobené rezistentními bakteriemi stojí ročně zdravotní systémy EU 1,1 miliardy eur. Přesto existuje šance nepříznivou statistiku vylepšit. Řešením je přistupovat k problematice v duchu „One Health“- „jedno zdraví“ - a také edukovat naše lékaře i veřejnost, o což se v ČR snaží projekt SZÚ Prevence antibiotické rezistence. A pozitivní výsledky se dostavují.

Číst dále
Novinky
15. 6. 2023

Výsledky průzkumu jsou jednoznačné: Projekt Antibiotickarezistence.cz zlepšil znalosti české populace o antibioticích a chování k nim

Antibiotika jsou v posledních osmdesáti letech zásadním léčivem v boji proti bakteriálním infekcím. Zejména kvůli nezodpovědnému chování společnosti dochází k tomu, že se stále častěji objevují kmeny bakterií, které dokáží antibiotické léčbě vzdorovat. Protože je doslova životně důležité zachovat si antibiotika jako účinnou zbraň i do budoucnosti, vznikl projekt Prevence antibiotické rezistence. Jeho zadavatel – Státní zdravotní ústav – se díky němu snažil obrátit pozornost společnosti k tématu antibiotické rezistence a naučit českou veřejnost lépe s antibiotiky nakládat. Úspěšnost kampaně prozrazují výsledky společného průzkumu agentur Engage Hill a Remmark z jara 2023.

Číst dále
Novinky
18. 11. 2022

Mýtů o antibioticích je stále dost, proto Státní zdravotní ústav spouští další vlnu edukační kampaně Antibiotickarezistence.cz

„Antibiotika patří do domácí lékárničky“. „Třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by jinak trvaly týdny“. Tyto dvě nepravdy patří mezi nejčastější mýty o antibioticích. I proto antibiotika přestávají fungovat, bakterie se stávají vůči nim imunní. Je potřeba, aby lidé znali pravdu. Posílit znalosti veřejnosti je jedním z hlavních cílů projektu Antibiotickarezistence.cz. Kampaň Státního zdravotního ústavu startuje 18.11.2022. Proč právě v tento den? Protože 18. listopadu se koná Evropský antibiotický den.

Číst dále
Novinky
13. 10. 2022

Antibiotická rezistence v ČR? Máme ještě značné rezervy, shodují se lékaři

Stále vyšší odolnost bakterií na účinky antibiotik má u nás na svědomí více obětí než dopravní nehody. Statistiky dále říkají, že v roce 2019 zemřelo po celém světě 1,27 milionu lidí v důsledku nákazy bakteriemi rezistentními na antibiotika. Umírají na ni i lidé s přidruženými infekcemi po úrazech nebo infarktu. Průzkumy ukazují, že tento negativní trend může zvrátit edukace laické i odborné veřejnosti.

Číst dále
Novinky
1. 9. 2022

Zlatá medaile pro projekt „Antibiotika“ v soutěži IMC Czech Awards 2022

Začátkem září proběhlo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších marketingových kampaní v rámci tuzemské soutěže IMC Czech Awards. Jediným oceněným projektem se zdravotní tematikou se stala kampaň „Antibiotika“, na jejíž realizaci se podílejí agentury McCann Prague, Remmark a Engage Hill. Odnesla si zlatou medaili v kategorii Veřejný zadavatel.

Číst dále
Novinky
23. 5. 2022

Projekt Antibiotickarezistence.cz výrazně přispěl ke zvýšení znalostí Čechů o užívání antibiotik

Jednu z největších celosvětových zdravotních hrozeb představuje ztráta léčivých účinků antibiotik. Podle některých predikcí může mít v roce 2050 na svědomí více obětí než rakovina. Jednou ze zásadních cest, jak zachovat účinnost antibiotik, jsou informační kampaně, díky nimž se daří zvyšovat povědomí veřejnosti o nakládání s antibiotiky. Společný průzkum agentur Engage Hill a Remmark z února 2022 ukazuje, jak znalosti české populace ovlivnila kampaň Prevence antibiotické rezistence, která probíhá v České republice od podzimu 2021.

Číst dále
Novinky
20. 11. 2021

Státní zdravotní ústav spustil kampaň Prevence antibiotické rezistence

V druhé polovině listopadu byla zahájena kampaň „Prevence antibiotické rezistence“. Jejím cílem je zvýšit v české populaci osvětu o stále vážnějším problému odolnosti mikrobiálních infekcí proti antibiotické léčbě. Snahou je přitom sdělit veřejnosti, že nadužívání a nesprávné užívání antibiotik může vést až k situaci, kdy na infekční nemoci nebudou antibiotika zabírat. Projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. Zadavatelem je Státní zdravotní ústav a realizátorem agentury REMMARK a McCann Prague.

Číst dále
Novinky
12. 11. 2021

V listopadu si celý svět připomíná velkou hrozbu, kterou nezná ani polovina naší populace

Antibiotická rezistence, neboli stále větší odolnost bakterií na účinky antibiotik, je problém, který stále nabírá na síle. Pokud bychom nezměnili své chování k antibiotikům, jejich nesprávné a často nadměrné užívání, odolnost bakterií vůči antibiotikům by mohla mít v roce 2050 na svědomí až 10 milionů úmrtí ročně.

Číst dále
Novinky
11. 11. 2021

O antibiotika aktivně požádalo 40 % Čechů. I proto přestávají být účinná.

Antibiotika zachraňují naše životy již téměř 100 let. 28. září jsme si mohli připomenout 93. výročí od jejich objevení skotským bakteriologem Alexandrem Flemingem.

Číst dále