Přeskočit na hlavní obsah

Impetigo

impetigo je nakažlivá hnisavá bakteriální infekce postihující povrchové vrstvy kůže

 • primární impetigo postihuje jinak zdravou kůži
 • sekundární impetigo komplikuje kožní afekce (tzv. impetiginizace)
 • výskyt v každém věku, primární impetigo nejčastěji u dětí ve věku 2-5 let
 • dospělí se obvykle infikují od dětí
 • dle klinických projevů se impetigo klasifikuje jako: nebulózní, bulózní a ecthyma
Antibiotikum Způsob aplikace, interval a délka podání
mupirocin (mast) lokálně, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů
kyselina fusidová (krém) lokálně, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů
neomycin+bacitracin 1 (mast, zásyp) lokálně, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

1 riziko ototoxicity a nefrotoxicity při aplikaci na rozsáhlejší plochy po dobu > 7 dnů; riziko kontaktní dermatitidy

 

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby flukloxacilin 1

500 mg, po 6-8 hodinách po dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum při přecitlivělosti na penicilin klindamycin

300-600 mg, po 6-8 hodinách po dobu 5-7 dnů

1 přípravek je v ČR dostupný v režimu SLP (specifický léčebný program)

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby amoxicilin/klavulanová kyselina

10-15 1 mg/kg, po 8-12 hodinách po dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum při přecitlivělosti na penicilin klindamycin 2

8 mg/kg, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

1 vztaženo na obsah amoxicilinu v kombinaci

2 v ČR v současnosti není k dispozici forma sirupu či jiná léková forma vhodná pro nejmenší děti, je možná příprava magistraliter

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby fenoxymetylpenicilin

1,5 MIU, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum při přecitlivělosti na penicilin klindamycin

300-600 mg, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby fenoxymetylpenicilin

25-30 kIU/kg, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum při přecitlivělosti na penicilin klindamycin 1

8 mg/kg, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

1 v ČR v současnosti není k dispozici forma sirupu či jiná léková forma vhodná pro nejmenší děti, je možná příprava magistraliter

 • nebulózní impetigo
  • výskyt nejčastěji na obličeji, případně na končetinách
  • léze začínají jako drobnější papuly měnící se v tenkostěnné, rychle praskající vezikuly nebo pustuly
  • po prasknutí vytvářejí zlatohnědý (medově zbarvený) strup
 • bulózní impetigo
  • výskyt nejčastěji na trupu
  • vezikuly a pustuly se záhy mění v buly o průměru > 1 cm, naplněné tekutinou nebo hnisem
  • po prasknutí vytvářejí plochý žlutohnědý strup
 • ecthyma
  • ulcerativní forma impetiga
  • rozvoj ostře ohraničených okrouhlých („vyražených“) vředů se žlutavě povleklou spodinou
 • u všech klinických forem může být přítomna lymfadenopatie
 • oslabení jedinci: klinický průběh může být závažnější s celkovými projevy infekce a s četnějšími a hlubšími kožními lézemi
 • Streptococcus pyogenes nebo Staphylococcus aureus, vzácně společně
  • nebulózní impetigo: Streptococcus pyogenes, velmi vzácně jiné beta-hemolytické streptokoky (skupina A, C a G), případně společně se Staphylococcus aureus
  • bulózní impetigo: kmeny Staphylococcus aureus produkující exfoliativní toxin A
  • ecthyma: Streptococcus pyogenes
 • podle typického klinického obrazu
 • odběr vzorků k bakteriologickému vyšetření:
  • stěr z kožních lézí, tekutina z puchýřů, hnis
  • případná úprava léčby podle výsledků bakteriologického vyšetření
 • nebulózní impetigo: herpetické kožní infekce (herpes simplex, herpes zoster, eczema herpeticatum), mykotické infekce kůže a kontaktní dermatitida
 • bulózní impetigo: autoimunitní kožní choroby (např. pemphigus), kontaktní dermatitida, lékové reakce, poštípání hmyzem, varicella
 • ecthyma: pyoderma gangrenosum, mykobakteriální kožní infekce, ecthyma gangrenosum (projev diseminované pseudomonádové infekce)
 • flegmóna (celulitis)
 • erysipel
 • ulcus cruris
 • otoky jiné etiologie
 • bez ohledu na původce: flegmóna, lymfadenitida, celková infekce
 • původce Streptococcus pyogenes: spála, reaktivní artritida, glomerulonefritida
 • porušení integrity kůže: kožní poranění, některá kožní onemocnění – např. scabies, herpetické kožní infekce, ekzém
 • nízký věk
 • nedostatečný hygienický standard
 • mechanické odstranění krust pomocí vody a mýdla
 • antibiotikum první volby, pokud původce není znám, nebo je jím Staphylococcus aureus
  • flukloxacilin (dospělí a děti s hmotností ≥ 40 kg)
   • ve spektru účinku jsou oba původci impetiga: Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus (s výjimkou poměrně vzácně se vyskytujícího MRSA)
  • amoxicilin/klavulanová kyselina (děti s hmotností < 40 kg)
   • náhrada flukloxacilinu, jehož perorální formy s nižším obsahem pro děti nejsou v ČR k dispozici
 • antibiotikum první volby, pokud je původcem Streptococcus pyogenes
  • fenoxymetylpenicilin
   • trvalá a bezvýhradná účinnost na Streptococcus pyogenes
 • alternativní antibiotika při přecitlivělosti na peniciliny:
  • klindamycin
   • léčbu může komplikovat klostridiová kolitida a průjem (častěji než u jiných antibiotik)
 • závažné formy impetiga s příznaky celkové infekce: hospitalizace a parenterální aplikace antibiotik
 • léčba infekce recidivující, extenzivní, s epidemickým výskytem, nebo způsobené MRSA by měla zahrnovat spolupráci s příslušnými specialisty (klinický mikrobiolog, infektolog, dermatolog, atd.)
 • malé léze se obvykle spontánně vyléčí do 10 dnů bez podání antibiotik
 • lokální i perorální antibiotika se podávají 5-7 dnů v závislosti na rozsahu infekce
 • adekvátní hygiena pro zabránění šíření infekce na těle pacienta nebo přenosu mezi osobami
 • intranasální dekontaminace pro eliminaci nosičství Staphylococcus aureus při recidivujícím impetigu (nasální formy mupirocinu, polyhexanidu; 2x denně po dobu 5 dnů)

Rp.:

Chlorhexidini digluconatis hydrocremor

0,5%/1,0%

Rp.

Chlorhexidini digluconatis 0,5/1,0

Cremoris basalis DAC ad 100,0

M. f. crm.

D. S. 1−3× denně na postižená místa

Zpět

 1. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guideline 2020. Impetigo: antimicrobial prescribing [online]. [cit. 2020-07-25]. Dostupný z WWW: https://www.nice.org.uk/guidance/ng141.
 2. RØrtveit S, Huldt-NystrØm T. Impetigo 2020 [online]. [cit. 2020-07-25]. Dostupný z WWW: http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=Z5uELmeM&j=1
 3. Stevens DL, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014;59:147-159.
 4. Hartman-Adams H, Banvard C and Juckett G. Impetigo: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2014;90:229-235.