Přeskočit na hlavní obsah

Komplikované infekce močových cest (včetně IMC v graviditě)

IMC u osob s anatomickými nebo funkčními abnormalitami močových cest, přidruženými vybranými rizikovými stavy (včetně gravidity) nebo komorbiditami, které predisponují k obtížněji léčitelné infekci v porovnání s nekomplikovanými IMC

 • komplikované IMC
  • zahrnují všechny případy infekcí dolních či horních močových cest, které nesplňují definici nekomplikované infekce
  • jsou velmi rozsáhlou a heterogenní skupinou onemocnění postihující odlišné skupiny pacientů s variabilním klinickým průběhem
  • všechny IMC u mužů jsou řazeny mezi komplikované
 • při postižení dolních cest močových u mužů je v rámci diferenciálně diagnostického procesu nutno vyloučit především prostatitidu či uretritidu nebo jiné pohlavně přenosné infekce, které vyžadují vyšetření specialistou a odlišný terapeutický postup
 • hospitalizace je nezbytná
  • při podezření na sepsi nebo závažnou bakteriální infekci
   • u dospělých pacientů lze pro rychlé screeningové stanovení podezření na sepsi či závažný klinický stav využít NEWS2 skóre  nebo jednoduché qSOFA skóre (přítomnost dvou či více z následujících kritérií je indikátorem sepse):
    • kvalitativní či kvantitativní porucha vědomí
    • tachypnoe ≥ 22/min
    • hypotenze sTK ≤ 100 mmHg)
   • u pacientů, kterým nelze podat antibiotika perorálně
   • u pacientů s komorbiditami v závažném klinickém stavu
   • u těhotných v závažných případech pyelonefritidy, případně při zhoršení stavu
   • pokud se stav nezlepší do 48-72 hodin po podání antibiotik nebo se zhorší navzdory adekvátní léčbě
 • dostatečný přísun tekutin
 • léčba bolesti
  • u infekce dolních cest močových: paracetamol, případně ibuprofen při zvážení potenciálních nežádoucích účinků
  • u infekce horních cest močových: paracetamol (je současně antipyretikem), ibuprofen se nedoporučuje pro renální nežádoucí účinky
Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby nitrofurantoin 1

100 mg, po 12 hodinách 2 po dobu 5-7 dnů

50-100 mg, po 6 hodinách po dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum, nezlepší-li se symptomy do 48 h nebo antibiotikum první volby nelze použít trimetoprim 3, 4

200 mg, po 12 hodinách po dobu 5-7 dnů

NEBO

pivmecilinam 3

200 mg 5 , po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

NEBO

amoxicilin 3

500 mg, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

1 nepodává se peripartálně nebo při poklesu eGFR ≤ 45 ml/min

2 forma s prodlouženým uvolňováním pro tuto aplikaci není v ČR k dispozici

při prokázané citlivosti kmene

4 kontraindikován v prvním trimestru, lze užít i v prvním trimestru při současném podání kyseliny folinové v dávce 5 mg/24 hod., podle výrobce je kontraindikován ve všech trimestrech

5 úvodní dávka 400 mg

Zpět

 

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby amoxicilin/klavulanová kyselina

625 1-1000 2 mg po 8 hodinách po dobu 7 – 10 dnů 3

1 500 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

2 dávka může být zvýšena na 875 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

3 nezlepší-li se symptomy do 48 h, nebo nelze-li užít antibiotikum první volby, je nutno konzultovat se specialistou

Zpět

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby nitrofurantoin 1

100 mg, po 12 hodinách 2 po dobu 7 dnů

NEBO

50 mg, po 6 hodinách po dobu 7 dnů

Alternativní antibiotikum, nezlepší-li se symptomy do 48 h nebo antibiotikum první volby nelze použít trimetoprim 3

200 mg, po 12 hodinách po dobu 7 dnů

NEBO

pivmecilinam 3

200 4-400 mg, po 8 hodinách po dobu 7 dnů

1 nepodává se při poklesu eGFR ≤ 45 ml/min

2 forma s prodlouženým uvolňováním pro tuto aplikaci není v ČR k dispozici

3 při prokázané citlivosti kmene

4 úvodní dávka 400 mg

Zpět

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby trimetoprim/sulfametoxazol

960 mg 1, po 12 hodinách po dobu 7-10 dnů

Alternativní antibiotikum, nezlepší-li se symptomy do 48 h nebo antibiotikum první volby nelze použít amoxicilin/klavulanová kyselina

625 2 – 10003 mg, po 8 hodinách po dobu 7 – 10 dnů

NEBO

ciprofloxacin 4, 5, 6, 7

500 mg, po 12 hodinách po dobu 7 dnů

1 160 mg trimetoprimu a 800 mg sulfametoxazolu

2 500 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

3 dávka může být zvýšena na 875 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

4 při prokázané citlivosti kmene a pouze se souhlasem antibiotického střediska

5 rizikové antibiotikum se závažnými nežádoucími účinky a ekologickými důsledky včetně vzestupu rezistence

6 zvláštní opatrnost je nutná u osob starších 60 let

7 nelze podávat spolu s kortikosteroidy

Zpět

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby nitrofurantoin 1

100 mg, po 12 hodinách 2 po dobu  7 dnů

NEBO

50-100 mg, po 6 hodinách po dobu 7 dnů

Alternativní antibiotikum nezlepší-li se symptomy do 48 h, nebo antibiotikum první volby nelze použít trimetoprim 3, 4

200 mg, po 12 hodinách po dobu 7 dnů

NEBO

pivmecilinam 3

200 mg 5 – 400 mg, po 8 hodinách po dobu 7 dnů

NEBO

amoxicilin 3

500 mg, po 8 hodinách po dobu 7 dnů

1 nepodává se peripartálně nebo při poklesu eGFR ≤ 45 ml/min

2 forma s prodlouženým uvolňováním pro tuto aplikaci není v ČR k dispozici

při prokázané citlivosti kmene

4 kontraindikován v prvním trimestru, lze užít i v prvním trimestru při současném podání kyseliny folinové v dávce 5 mg/24 hod., podle výrobce je kontraindikován ve všech trimestrech

5 úvodní dávka 400 mg

Zpět

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby amoxicilin/klavulanová kyselina

625 1-1000 2 mg, po 8 hodinách po dobu 7 – 10 dnů

Alternativní antibiotikum, nezlepší-li se symptomy do 48 h nebo antibiotikum první volby nelze použít trimetoprim 3

200 mg, po 12 hodinách po dobu 7 – 10 dnů

NEBO

ciprofloxacin 4, 5, 6, 7

500 mg, po 12 hodinách po dobu 7 dnů

1 500 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

2 dávka může být zvýšena na 875 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

kontraindikován v prvním trimestru, lze užít i v prvním trimestru při současném podání kyseliny folinové v dávce 5 mg/24 hod., podle výrobce je kontraindikován ve všech trimestrech

4 při prokázané citlivosti kmene a pouze se souhlasem antibiotického střediska

5 rizikové antibiotikum se závažnými nežádoucími účinky a ekologickými důsledky včetně vzestupu rezistence

6 kontraindikován v těhotenství, zvláštní opatrnost je nutná u osob starších 60 let

7 nelze podávat spolu s kortikosteroidy

Zpět

 • zahrnují typické symptomy odpovídající postižené části močového traktu
  • infekce dolních cest močových: dysurie, strangurie, polakisurie, urgentní mikce, bolesti za stydkou sponou apod.
 • infekce horních cest močových: horečka, zimnice, třesavka, bolesti v bedrech, bolesti za stydkou sponou, pánevní dyskomfort, hematurie apod.
 • u pacientů s již extrahovaným katétrem: dysurie, strangurie, polakisurie
 • mužské pohlaví
 • těhotenství
 • systémové onemocnění (diabetes mellitus, imunosuprese, apod.)
 • strukturální či funkční abnormity
  • obstrukce močových cest
  • vezikoureterální reflux
  • litiáza/přítomnost cizího tělesa
  • strukturální pooperační změny močových cest
  • porucha vyprazdňování močového měchýře apod.
 • recentní výkon v močových cestách
 • zavedený permanentní močový katétr nebo katetrizace v posledních 48 hodinách
 • anamnéza nozokomiální IMC, IMC vyvolané multirezistentními organismy
 • spektrum původců je širší ve srovnání s nekomplikovanými IMC
 • nejčastěji Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., další enterobakterie, Pseudomonas aeruginosa a jiné nefermentující gramnegativní tyčky, Enterococcus spp.
 • častější jsou infekce vyvolané multirezistentními bakteriemi včetně producentů širokospektrých beta-laktamáz (ESBL) a dalších enzymů destruujících antibiotika
 • polymikrobní (obvykle katétrové infekce)
 • chemické vyšetření moči, močového sedimentu
 • leukocyturie se vyskytuje často
  • její přítomnost nebo kvantita neodlišuje asymptomatickou bakteriurii od IMC
  • samotná bakteriurie a leukocyturie (jakékoliv kvantity) bez dalších klinických či laboratorních nálezů svědčících pro probíhající IMC není indikací k antibiotické léčbě
 • zkalená nebo páchnoucí moč
  • není specifickým symptomem IMC
  • může být přítomna i u asymptomatické bakteriurie
 • kultivační vyšetření moči
  • cystitida, pyelonefritida – střední proud
  • katétrové infekce – vzorek moči na kultivační vyšetření z nově zavedeného nebo vyměněného katétru
 • přidružená bakteriémie (pozitivní hemokultura) u pyelonefritidy je častější u pacientů
  • se zimnicemi a třesavkou, významnou neutrofílií a pozitivitou nitritů v moči
  • s diabetes mellitus, se zavedeným močovým katétrem nebo obstrukcí močových cest
 • další možná vyšetření u pacientů s pyelonefritidou
  • ultrazvukové vyšetření ledvin s cílem vyloučit lokální komplikace (obstrukce, litiáza, abscesové ložisko)
  • CT vyšetření (event. vylučovací urografie), přetrvává-li febrilní stav i po 72 hodinách od zahájení léčby, nebo při zhoršení celkového stavu
 • asymptomatická bakteriurie (přítomnost bakteriurie +/- leukocyturie, bez klinických symptomů)
 • akutní uretritida (výtok, dysurie), balanitida, balanopostitida (svědění/pálení/bolest a zarudnutí glans penis, otok/zarudnutí předkožky)
 • neinfekční onemocnění prostaty (benigní hyperplázie prostaty, karcinom prostaty…)
 • neinfekční onemocnění ledvin, močovodů, močového měchýře (urolitiáza, obstrukce, karcinom ledviny či močového měchýře)
 • skrotální syndrom (bolesti a otok varlete)
 • akutní apendicitida (zvýšená teplota až horečka, nauzea, zvracení, inicálně bolesti v epigastriu, bolesti v pravém podbřišku)
 • akutní divertikulitida (zvýšená teplota až horečka, bolesti v levém hypo- a mezogastriu)
 • pánevní zánětlivá nemoc, akutní adnexitida, endometritida (zvýšená teplota až horečka, bolest v podbřišku či břicha, výtok či krvácení z rodidel)
 • komplikace gravidity
 • akutní cholecystitida: pravostranná bolest břicha s tlakovou bolestí nad žlučníkem
 • jiné infekce s celkovými příznaky (např. pneumonie)
 • přednost mají antibiotika s minimálními ekologickými nežádoucími dopady, obvykle s co nejužším spektrem účinku zasahujícím možné původce infekce
 • pro široké spektrum původců komplikovaných IMC a jejich nepředvídatelnou citlivost na antibiotika způsobenou opakovanými aplikacemi antibiotik je nezbytné získat výsledek antibiotické citlivosti původce infekce
 • po získání výsledků (obvykle do 48 hod.) je zapotřebí vždy přehodnotit léčbu a případně provést změnu na antibiotikum s co nejužším spektrem účinku zacíleným na původce infekce
 • pro léčbu cystitidy mají přednost antibiotika vylučovaná pouze do moči (nitrofurantoin)
  • neovlivňuje střevní mikroflóru a má minimální nežádoucí ekologické důsledky včetně vzestupu antibiotické rezistence
 • akutní pyelonefritida je bakteriální infekce vyžadující léčbu antibiotiky, které dosahují v ledvinách terapeutické koncentrace
  • nelze použít antibiotika, jejichž tkáňové koncentrace v renálním parenchymu jsou nedostatečné (nitrofurantoin)
 • antibiotika kontraindikovaná v těhotenství: fluorochinolony, trimetoprim v 1. trimestru, případně lze užít i v prvním trimestru při současném podání kyseliny folinové v dávce 5 mg/24 hod.(podle výrobce je kontraindikován v celém průběhu těhotenství)
 • trimetoprim/sulfametoxazol a ciprofloxacin mají dobrý průnik do prostaty
 • používání fluorochinolonů (ciprofloxacin) je obecně omezeno pro jejich závažné nežádoucí účinky (postižení pojivové a nervové tkáně) a ekologické důsledky včetně vzestupu rezistence
 • antibiotická léčba není indikována při asymptomatické bakteriurii u pacientů se zavedeným katétrem
 • antibiotická profylaxe není indikována u pacientů s močovým katétrem nebo po jeho extrakci
 • individuální dle typu a závažnosti infekce
  • obvykle 7 dnů při časném ústupu klinických obtíží
  • 5 dnů pro cystitidu u těhotných
 • u katétrových infekcí
  • délka léčby nezávisí na ponechání, výměně nebo extrakci katétru
 • pitný a mikční režim
 • hygiena genitálu
 • pokud je to možné, odstranění močového katétru
 • těhotné pacientky s akutní pyelonefritidou je nutno pečlivě sledovat, neboť infekce zvyšuje riziko komplikací: anémie, renální a respirační insuficience, předčasný porod
 • výměna katétru pokud je zaveden déle než 7 dnů a je-li katetrizace nadále indikována
3 2 1 0 1 2 3
Dechová frekvence (/min.) ≤ 8 9-11 12-20 21-24  25
Saturace O2 (%) ≤ 91 92-93 94-95  96
Saturace O2 (%)1 ≤ 83 84-85 86-87 88-92

 93 (vzduch)

93-94 (O2) 95-96 (O2)  97 (O2)
Oxygenoterapie ANO NE
Systolický TK (mmHg) ≤ 90 91-100 101-110 111-219  220
Tepová frekvence (/min.) ≤ 40 41-50 51-90 91-110 111-130  131
Porucha vědomí NE ANO2
Tělesná teplota (°C) ≤ 35,0 35,1-36,0 36,1-38,0 38,1-39,0  39,1

1 Kritéria pro pacienty s chronickým hyperkapnickým respiračním selháním

2 Nově vzniklá kvali- či kvantitativní porucha vědomí

Počet bodů Riziko
0-4 Malé
3 body v jakémkoliv parametru Malé – střední
5-6 Střední
7 a více Vysoké

Zpět

 1. Bonkat G, Bartoletti R, Bruyere F, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam the Netherlands 2020. ISBN 978-94- 92671-07-3. Dostupné z http://uroweb.org/guidelines/compilations-of-all-guidelines/
 2. NICE Pathways: Urinary tract infections overview. 2020. Dostupné z https://pathways.nice.org.uk/pathways/urinary-tract-infections
 3. NICE Pathways: Acute pyelonephritis. 2020. Dostupné z https://pathways.nice.org.uk/pathways/urinary-tract-infections
 4. Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 2020. Dostupné z https://www.sanfordguide.com/products/digital-subscriptions/sanford-guide-to-antimicrobial-therapy-mobile/