Přeskočit na hlavní obsah

Antibiotická rezistence: Odborníci z různých oborů hledali cesty k jejímu řešení

15. 12. 2023

V Praze se dne 4. prosince 2023 uskutečnil kulatý stůl, jehož cílem bylo diskutovat o problematice antibiotické rezistence. Setkání se zúčastnilo 40 odborníků z oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, životního prostředí a dalších souvisejících oborů.

Cílem kulatého stolu bylo zprostředkovat setkání zástupců zdravotnických organizací, státní správy, zdravotních pojišťoven, zástupců z oblasti veterinární medicíny, životního prostředí a dalších souvisejících oblastí, rozvinout spolupráci napříč jednotlivými obory a organizacemi a projednat návrhy a postupy, které by vedly ke snižování antibiotické rezistence v České republice.

Diskuze nad tématem antibiotické rezistence byla bohatá a přínosná. Zúčastnění odborníci se shodli na tom, že je třeba zintenzivnit snahy o řešení této celosvětové hrozby. Závěry kulatého stolu jsou shrnuty v přiloženém zápise.

Videozáznam

Zápis z kulatého stolu

Infografiky