Přeskočit na hlavní obsah

Státní zdravotní ústav spustil kampaň Prevence antibiotické rezistence

20. 11. 2021

V druhé polovině listopadu byla zahájena kampaň „Prevence antibiotické rezistence“. Jejím cílem je zvýšit v české populaci osvětu o stále vážnějším problému odolnosti mikrobiálních infekcí proti antibiotické léčbě. Snahou je přitom sdělit veřejnosti, že nadužívání a nesprávné užívání antibiotik může vést až k situaci, kdy na infekční nemoci nebudou antibiotika zabírat. Projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. Zadavatelem je Státní zdravotní ústav a realizátorem agentury REMMARK a McCann Prague.

V Evropě zemře každý rok zhruba 33 000 lidí v důsledku antibiotické rezistence. Některé studie odhadují, že pokud bude tento trend pokračovat stejným tempem, stoupne číslo v roce 2050 až na 10 milionů, což by bylo více než rakovina[1]. Reakcí na tato alarmující data je také nový projekt „Prevence antibiotické rezistence“, který byl u nás zahájen v druhé polovině listopadu a bude probíhat do jara 2023. Zadavatelem je Státní zdravotní ústav. Kampaň realizují společně agentury REMMARK a McCann Prague. Autorem kreativního konceptu je agentura McCann Prague, která připravila televizní a rádiový spot, tištěnou inzerci a komunikaci v elektronických médiích.

Kampaň využívá širokého spektra komunikačních nástrojů, s inzercí se setkáme v televizi, v printech i v on-line prostředí.  Kreativní zpracování pracuje s odlehčeným konceptem, který má za úkol veřejnost vtipně zaujmout a až pak poukázat na vážný rozsah problému.  „Lehká forma umožňuje udržet pozornost dost dlouho na to, abychom doručili celé sdělení o správném chování. Nebezpeční nesprávného použití antibiotik nejprve dokládáme na riziku pro samotného uživatele a až ve druhé řadě pro celou společnost. Pracujeme s odlehčenými, srozumitelnými ilustracemi, což podtrhuje pozitivní vyznění. Kampaň navíc díky nim vybočí z řady farmaceutických reklam, kterými je mediální prostor na přelomu podzimu a zimy přesycen.“, říká David Palivec z agentury Remmark.

Kampaň je doplněna PR působením i aktivitou na sociálních médiích. Důležitou součástí je kampaně je úvodní song kampaně, který doprovází reklamní spot, ale funguje i samostatně v rádiích. Cílem songu je odlehčenou formou a chytlavým nápěvem informovat širokou veřejnost o problematice antibiotické rezistence. Píseň složil Jan Pokorný a nahrál Jiří Burian.

Součástí kampaně je také společný průzkum agentur REMMARK a Engage Hill, který zkoumá postoje a chování české veřejnosti a dopady, které na ně má probíhající kampaň. Výzkum probíhá na vzorku 2000 respondentů populace České republiky 16 – 65 let. Už nyní prozrazuje například, že o pojmu „antibiotická rezistence“ u nás neslyšela ani polovina dotazovaných (pouhých 43,5 %). V cílové skupině vysokoškoláků se s pojmem antibiotická rezistence setkali 2 ze 3 (64,6 %), což je jasným důkazem, jak je osvěta důležitá.

Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. Více na www.eeagrants.cz.

 

[1] Zdroj: Healthcare Infection Society UK