Přeskočit na hlavní obsah

Akutní sinusitida

 • akutní zánětlivé postižení dutiny nosní a vedlejších dutin nosních trvající méně než 4 týdny
  • při nekomplikované rhinosinusitidě nedochází k rozšíření zánětlivých změn mimo dutinu nosní a vedlejších dutin nosních
 • klasifikace
  • běžná rýma/akutní virová rhinosinusitida: je zpravidla provázena zánětlivými změnami v dutinách, které spontánně odezní do 10 dnů
  • akutní povirová rhinosinusitida: zhoršení symptomů po 5 dnech trvání onemocnění nebo perzistující symptomy onemocnění přetrvávající více než 10 dnů od začátku onemocnění a trvající méně než 12 týdnů
  • akutní bakteriální sinusitida: přítomnost alespoň 3 z následujících symptomů
   • purulentní, predominantně jednostranná sekrece z nosu
   • výrazná jednostranná bolest tváře/zubů
   • horečka > 38 °C
   • bifázický průběh onemocnění (po dočasném zlepšení symptomů dochází k opětovnému zhoršení)
   • zvýšené CRP (může být zavádějící)
 • provází většinu virových onemocnění horních cest dýchacích (například běžné nachlazení)
 • bakteriální infekce komplikuje v průměru pouze 2 % případů (rozmezí 0,2-10 %)
 • symptomy onemocnění
  • mohou trvat 2 až 3 týdny
  • většina pacientů se během tohoto období spontánně uzdraví bez ohledu na etiologii onemocnění (bakteriální, virová)
 • léčba antibiotiky není většinou nutná
  • počet pacientů, u kterých antibiotika zlepší průběh onemocnění je srovnatelný s počtem pacientů, u nichž se v důsledku podání antibiotik projeví jejich nežádoucí účinky (např. průjem)
  • u akutní sinusitidy diagnostikované pouze na základě klinické symptomatologie nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v průběhu onemocnění při léčbě antibiotiky a placebem
 • je nepravděpodobné, že nepodání antibiotik povede ke komplikacím
 • léčba bolesti
  • paracetamol, případně ibuprofen při zvážení potenciálních nežádoucích účinků
 • intranasální aplikace kortikosteroidů dospělým a dětem starším 12 let bez ohledu na závažnost infekce
  • může zlepšit příznaky onemocnění, ale neovlivní dobu jejich trvání
  • mohou být přínosem u opakujících se sinusitid (spolu s léčbou antibiotiky)
  • délka podávání 14 dnů
 • dekongescenční nosní kapky (omezený benefit)
 • solné roztoky
 • antihistaminika nejsou indikována, pouze při současné alergické rhinitidě
 • antibiotická terapie není paušálně indikována u všech pacientů se suspektní akutní bakteriální sinusitidou
 • antibiotika se podávají
  • v přítomnosti závažných symptomů přetrvávajících > 3 dny: horečka > 39 °C + purulentní (obvykle jednostranná) sekrece z nosu a/nebo výrazná jednostranná bolest tváře/zubů)
  • při podezření na komplikace (viz odstavec Komplikace), včetně odeslání pacienta ke specialistovi
 • další situace pro možné podání antibiotik
  • při náhlém nebo výrazném zhoršení příznaků po předchozím zlepšení (bifázický průběh)
  • pokud nedochází ke zlepšení příznaků do 10 dnů od začátku onemocnění
 • volba antibiotik
Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby fenoxymetylpenicilin

1-1,5 MIU, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum při přecitlivělosti na peniciliny spiramycin 1

3 MIU, po 12 hodinách po dobu 5-7 dnů

NEBO

doxycyklin

100 mg, po 12 hodinách pod dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum nezlepší-li se stav do 48 h po podání fenoxymetylpenicilinu amoxicilin/klavulanát 2

625 mg 3, 4, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

Při podezření na odontogenní původ infekce 5 fenoxymetylpenicilin

1-1,5 MIU, po 8 hodinách, po dobu 5-7 dnů

PLUS

metronidazol

400 mg,  po 8 hodinách, po dobu 5-7 dnů

spiramycin je preferovaným makrolidem pro nejnižší počet nežádoucích účinků ve srovnání s jinými makrolidy; v ČR není dostupný ve formě sirupu

2 pokud léčba fenoxymetylpenicilinem není účinná, může být infekce způsobená Haemophilus influenzae produkujícím betalaktamázu; u pacientů se závažnými systémovými příznaky nebo velkým rizikem vzniku komplikací lze použít jako první volbu

3  500 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

4 dávka může být zvýšena na 875 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

5   obvykle páchnoucí sekrece, pravděpodobná anaerobní infekce; nezbytná je sanace ložiska, léčba antibiotiky má pouze podpůrný efekt

Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby fenoxymetylpenicilin

25-30 kIU/kg , po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum při přecitlivělosti na peniciliny klaritromycin

váha: 8-39 kg, 7,5 mg/kg, po 12 hodinách po dobu 5-7 dnů

NEBO

spiramycin 1

váha: 20-39 kg, 75-150 kIU/kg nebo 1,5 MIU, po 12 hodinách po dobu 5-7 dnů

Alternativní antibiotikum nezlepší-li se stav do 48 h po podání fenoxymetylpenicilinu amoxicilin/klavulanát 2

15-23 mg/kg, po 8 hodinách po dobu 5-7 dnů

spiramycin je preferovaným makrolidem pro nejnižší počet nežádoucích účinků ve srovnání s jinými makrolidy; v ČR není dostupný ve formě sirupu

2 pokud léčba fenoxymetylpenicilinem není účinná, může být infekce způsobená Haemophilus influenzae produkujícím betalaktamázu; u pacientů se závažnými systémovými příznaky nebo velkým rizikem vzniku komplikací lze použít jako první volbu

 • u dospělých:
  • bolest ve tváři, bolest zubů (obvykle jednostranná)
  • mukopurulentní sekrece z nosu (obvykle s jednostrannou predominancí)
  • neprůchodnost/ucpání nosu
  • zhoršení nebo ztráta čichu
 • u dětí:
  • příznaky mohou být shodné jako u dospělých
  • u malých dětí mohou převažovat nespecifické příznaky infekce horních cest dýchacích
  • místo ztráty/zhoršení čichu je obvykle přítomen kašel

zapáchající sekrece při odontogenním původu infekce (kakosmie)

 • aktivní i pasivní kouření
 • předchozí virová infekce horních cest dýchacích
 • imunodeficience (HIV infekce, imunodeficity)
 • poruchy pohybu řasinek
 • stomatologické infekce, zákroky
 • iatrogenní příčiny (operace dutin, nasogastrická sonda, obstrukce nosu, mechanická ventilace)
 • mechanická obstrukce (vychýlená nosní přepážka, nosní polypy, nádor, trauma, cizí těleso, granulomatóza s polyangiitidou)
 • základní chronické onemocnění u dětí (bronchitida, astma, kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus nebo onkologické onemocnění) je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku akutní bakteriální sinusitidy po prodělané chřipce
 • jsou extrémně vzácné (ročně 2,5-4,3/1 000 000 případů):
  • závažné systémové infekce
  • intraorbitální nebo periorbitální komplikace (rizikové symptomy: periorbitální edém či zánětlivé změny, dvojité vidění, protruze bulbu, oftalmoplegie nebo nově snížené ostrosti zraku)
  • intrakraniální komplikace (rizikové symptomy: zhoršení bolestí hlavy, rozvoj meningeálního syndromu, porucha vědomí, křeče, ložiskový neurologický nález)
 • nejčastěji viry
 • bakteriální původci
  • Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (netypovatelné kmeny)
  • vzácně Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes
  • anaeroby při odontogenním původu infekce
  • polymikrobní flóra u pacientů s exacerbací chronické sinusitidy
 • odlišení virové a bakteriální akutní sinusitidy je obtížné
 • akutní bakteriální sinusitida je definována přítomností alespoň 3 symptomů
  • purulentní predominantně jednostranná sekrece z nosu
  • výrazná jednostranná bolest tváře/zubů
  • horečka > 38 °C
  • zhoršení symptomů po předchozím zlepšení (bifázický průběh)
  • zvýšené CRP
 • pro možnou bakteriální etiologii může svědčit přítomnost kakosmie, přetrvávání febrilií či symptomů déle jak 10 dnů
 • alergická rýma: serózní sekrece z nosu, přítomnost konjunktivitidy
 • virová infekce horních cest dýchacích (nachlazení)
 • infekce zubů: jednostranná bolest, není přítomen otok sliznice
 • cizí těleso v nose
 • neuralgie trigeminu
 • bolesti hlavy jiné etiologie
 • akutní glaukom
 • AV malformace
 • tumory
 • v klinické účinnosti antibiotik uvedených níže neexistují zásadní rozdíly, proto výběr antibiotika by měl být podřízen zejména minimalizaci rizika vzniku rezistence
 • u infekcí se samoúzdravným potenciálem je třeba vyhradit širokospektrá antibiotika jako alternativní léčbu, pokud jsou antibiotika první volby neúčinná
 • antibiotikum první volby:
  • penicilin
   • vysoká účinnost na hlavního bakteriálního původce Streptococcus pneumoniae; v ČR je dlouhodobě vzácný výskyt rezistence vůči penicilinu u pneumokoků
   • minimální ekologické důsledky ve srovnání s jinými antibiotiky
 • alternativní antibiotika při selhání antibiotika první volby:
  • amoxicilin/klavulanová kyselina
   • působí i na kmeny Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis produkující beta-laktamázu; v ČR je dlouhodobě nízký výskyt producentů beta-laktamáz u Haemophilus influenzae
 • alternativní antibiotika při přecitlivělosti k penicilinům:
  • makrolidy
   • nižší aktivita na Haemophilus influenzae než amoxicilin
   • široké spektrum účinku negativně alteruje přirozené bakteriální osídlení
   • spiramycin je preferován pro nejnižší frekvenci výskytu nežádoucích účinků ve srovnání s ostatními makrolidy, v ČR není dostupný ve formě sirupu
   • klaritromycin pro závažné nežádoucí účinky nelze použít u pacientů kteří současně užívají citlivé substráty CYP3A4 nebo P-glykoproteinu (jako jsou např. atorvastatin, respektive digoxin)
  • doxycyklin u dospělých
   • má dobrou aktivitu na bakteriální původce akutní sinusitidy
 • maxilární sinusitida má obvykle benigní průběh
 • situace vyžadující vyšetření specialistou:
  • závažné, i když vzácně se vyskytující komplikace frontální, sfenoidální nebo etmoidální sinusitidy, jako jsou orbitální celulitida nebo výjimečné intrakraniální komplikace (absces, meningitida)
  • neúspěch konzervativní terapie
  • podezření na chronickou sinusitidu vzniklou jako zbytková akutní sinusitida a trvající déle než tři měsíce
  • podezření na odontogenní fokus (stomatologické vyšetření)
 1. Falgas ME, Giannopoulou KP, Vatdakas KZ et al. Comparison of antibiotics with placebo for treatment of acute sinusitis: a met­a-analysis of randomised controlled trials. Lancet Infect Dis. 2008; 8(9): 543­-52.
 2. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020. Rhinology 020; 58 (Suppl S29):1-464.
 3. Harris AM, Hicks LA, Qaseem A, et al. Appropriate antibiotic use for acute respiratory tract infection in adults: Advice for high-value care from the American College of Physicians and the Centers for Disease Control and Prevention. Ann Intern Med. 2016;164(6):425-34.
 4. Lindbaek M, Hjortdahl P, Johnsen UL. Randomised, double blind, placebo controlled trial of penicillin V and amoxycillin in treatment of acute sinus infections in adults. BMJ. 1996; 313(7053):325­-9.
 5. Státní zdravotní ústav Praha, Národní referenční laboratoř pro antibiotika. Databáze výsledků studie „Respirační patogeny“ [online] [cit. 2021-09-25]. Dostupné na WWW https://apps.szu.cz/rp/respiracni_patogeny.php